İletişim Bilgileri
image

Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik Testler Nedir? Neyi Amaçlar?

Psikolojik testler, bireylerin zihinsel, duygusal veya davranışsal özelliklerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan standardize edilmiş ölçüm araçlarıdır. Bu testler, genellikle bireyin yeteneklerini ölçme, duygusal durumunu belirleme, klinik değerlendirmeyi amaçlayan, bilimsel yöntemlere dayanan ve güvenilir sonuçlar sağlamak için geliştirilmişlerdir. Genellikle bir psikolog veya uzman rehberliğinde uygulanır. Kurumumuza başvuran danışanlarımızın ihtiyacı hangi test ya da testler ise uzman tarafından belirlenir ve uygulanır. Bu testlerden bazıları psikolojik danışmanlık sürecinde belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Bunun amacı, danışanın gelişimini rasyonel bir şekilde ortaya koymaktır. Kurumumuzda uygulanan test ve ölçekler:


Beck Depresyon Ölçeği: Beck Depresyon Ölçeği, depresyon belirtilerini değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, bireylerin depresyon belirtilerini değerlendirmek ve şiddetini belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Bu belirtiler arasında üzüntü, umutsuzluk, değersizlik hissi, uyku düzensizlikleri, enerji kaybı, konsantrasyon güçlüğü gibi yaygın depresyon belirtileri bulunur.  BDÖ, depresyonun şiddetini değerlendirmede, depresyonun tanısını koymada, tedavinin ilerleyişini takip etmede ve tedaviye yanıtı değerlendirmede kullanılabilir.


Beck Anksiyete Ölçeği: Beck Anksiyete Ölçeği, anksiyete belirtilerini değerlendirmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, bireyin belirli anksiyete semptomlarını deneyimleme derecesini değerlendirmek için kullanılır. Semptomlar arasında endişe, gerginlik, sıkıntı, titreme, terleme, kalp çarpıntısı gibi yaygın anksiyete belirtileri bulunur.  Beck Anksiyete Ölçeği, bireylerin anksiyete düzeylerini belirlemede, anksiyete bozukluğunun tanısını koymada, tedavinin ilerleyişini takip etmede ve tedaviye yanıtı değerlendirmede kullanılabilir.


Rorschach Testi: Roschach testi, bireyin kişilik özelliklerini ve duygusal durumunu değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik testtir. Bu test, bireyin verdiği cevaplara dayalı olarak bilinçaltı düşünceleri, duyguları, algıları ve kişilik özelliklerini anlamak amacıyla uygulanır.


MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri): MMPI, kişilik özelliklerini ve psikopatolojik belirtileri değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir psikolojik testtir. MMPI, psikiyatrik bozuklukları tanımlama, kişilik özelliklerini belirleme, klinik değerlendirme ve tedavi planlama gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.


SCL-90 (Symptom Checklist-90): SCL-90, bireyin psikopatolojik belirtilerini ve psikolojik rahatsızlıklarını değerlendirmek için özellikle klinik ortamlarda, araştırma çalışmalarında ve psikolojik değerlendirmelerde kullanılan yaygın bir ölçektir. SCL-90, bireyin genel psikopatolojik belirtilerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir ve çeşitli ruh sağlığı sorunlarını belirlemede kullanılır.


WAIS-R: Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği- Yenilenmiş versiyonu olup, yetişkinlerin zekâ seviyelerini değerlendirmek için kullanılan bir psikolojik testtir. WAIS-R, bireyin bilişsel yeteneklerini, zihinsel işlevlerini, problem çözme becerilerini ve zekâ seviyesini ölçmeyi amaçlar.


Moxo Dikkat Testi: Moxo dikkat testi, özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumların belirlenmesi ve dikkat süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir psikolojik testtir. Bu test, genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde dikkat sorunlarını belirleme, değerlendirme ve izleme amacıyla kullanılır.


WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği- Dördüncü Baskı): 6 ila 16 yaşları arasındaki çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan yaygın bir zekâ testidir. WISC-IV, bireyin bilişsel becerilerini, zekâ düzeyini, zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek için tasarlanmıştır.


Mini-Mental Testi: Mini Mental Test, kısaca MMSE olarak da bilinen Mini Mental Durum Muayenesi, bilişsel fonksiyonları hızlı bir şekilde değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu test, genellikle hafıza, dikkat, dil, matematiksel yetenek ve görsel-mekânsal yetenek gibi alanlardaki bilişsel yetenekleri değerlendirmek için kullanılır. Test, yaygın olarak bilişsel bozuklukların (örneğin, Alzheimer hastalığı gibi demans türleri) tanısında ve takibinde kullanılır.  


Stanford-Binet Zekâ Testi: Zekâ seviyesini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir testtir. Bu test, bireyin zekâ düzeyini ölçmeye yönelik geniş kapsamlı bir değerlendirme sunar. Zekâ testleri genellikle zihinsel becerileri, problem çözme yeteneklerini, hafıza kapasitesini ve dil becerilerini ölçer. Stanford-Binet, genellikle bireylerin bilişsel yeteneklerini belirlemek, öğrenme güçlüklerini değerlendirmek veya öğrenme potansiyelini ölçmek için kullanılır.